Titel:  Project Management.  Richtlijnen voor het uitvoeren van grootschalige installatie projecten.

ISBN: 9789048444533 (Language - Dutch)

Prijs reguliere boekhandel € 16,95

Bij bestelling via deze website 10% korting

Richtlijnen voor het aanbieden, ontwerpen, bouwen en opleveren van kapitale grootschalige multidisciplinaire installatie projecten. Grootschalige kapitale projecten worden vaak met grote verliezen opgeleverd. Vele ongevallen gebeuren gedurende onderhoudswerkzaamheden. De doel van dit boekwerk is enig inzicht te geven hoe financiële risico’s en bedrijfsrisico’s herkend kunnen worden ten einde de kans op verliezen en ongevallen te vermijden, dan wel te reduceren. 

Dit boekwerk heeft tevens ten doel mijn ervaringen te delen met projectmanagers, project engineers en andere betrokkenen bij de uitvoering van kapitale middelgrote en grootschalige multidisciplinaire installatieprojecten. De beschreven richtlijnen zijn gebaseerd op praktijkervaringen. Zij geven de fasen van de projectuitvoering aan vanaf het concept ontwerp tot en met de projectoverdracht. Speciale aandacht is gegeven aan projectorganisatie, teamvorming, motivatie, communicatielijnen, documentatie, contractbeheer en budgetbeheersing. Herkenning en beheersing van financiële en technische risico’s zijn een belangrijk onderdeel. Een introductie tot het uitvoeren van HAZOP studies omschrijft een methodiek voor het herkennen van risico’s in de bedrijfsvoering en het voorkomen of verminderen van ongevallen